Back to top

Školské kolo súťaže z chémie a biológie

Školské kolo súťaže z chémie a biológie sa konalo 29.03.2023 za účasti 7 žiakov :
Attila Németh, Kitti Patassy, Kyra Keszegh, Evelin Némethová, Bálint Csiba, Réka Kohúth, Rebeka
Veszprémi.
Prvé tri miesta obsadili: Attila Németh IV.SG
Kitti Patassi III.SG
Kyra Keszegh III.SG
Študentom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.
0
Kategória: 
cikkek