Back to top

Študentský život

Dňa 20.6.2024 triedy II.SM a III.SM strávili zábavný deň vo Family parku pri jazere Fertő. Vyskúšali si niekoľko zábavných atrakcii, ktoré im park ponúka. Najviac zábavy im priniesla nová atrakcia, kde tí odvážnejší sediac v člne skákali do vody z výšky 17 metrov. Unavení, ale plní zážitkov ukončili tento príjemný deň.

26. 6. 2024
Naša škola si každoročne 11. apríla veľkolepým podujatím pripomína Deň poézie na počesť
básnika Attilu Józsefa. Mottom tohtoročného literárneho programu boli dva verše z
„narodeninového" básnikovho diela Učenia:
"Ste dobrí, všetci,
Prečo by ste teda robili niečo zlé?"
Vyzvali sme žiakov školy, aby sa spoločne zamysleli nad čítaním úryvkov z denníkov, básní a
životopisných odkazov. Päťdielna prednáška rozoberala traumy Attilu Józsefa z detstva,
analyzovala jeho nedorozumenia z mladosti, skúmala milostné vzťahy, traumu z dospelosti
a možné príčiny jeho smrti. Hovorilo sa o básnikovej rozvrátenej rodine, o jeho verbálnom
a fyzickom týraní, o túžbe po láske a o deprivácii. Každá časť bola doplnená básňami,
zhudobnenými básňami a tanečnými vsuvkami. Niekedy až dojemné životopisné aspekty boli
sprevádzané užitočnými radami a usmerňujúcimi myšlienkami, ktoré boli premietané na
interaktívnej tabuli. Keďže cieľom podujatia bolo spoločne sa zamyslieť nad prijatím, bolo
prirodzené pozvať hostí zo Združenia pre mentálne postihnutých. Škola s nimi udržiava úzke
vzťahy a zúčastňujú sa na viacerých programoch na zvyšovanie povedomia študentov, pričom
naposledy darovali výťažok z charitatívneho predaja pečiva. Publikum ich emotívne a
láskyplné vystúpenie ocenilo potleskom. Predstavenie s inšpiratívnymi myšlienkami,
sugestívnymi básňami a hlbokými posolstvami ukončil nadšený recitál zdravotne
postihnutého umelca:
"Ale jemný hlas opäť šepká:
Urob to, ak môžeš!
Vždy počúvajte ten tretí hlas,
lebo to je láska."
22. 4. 2024
Dňa 11. apríla 2024 sa 26 najaktívnejších študentov školy vybralo na výlet za odmenu. Najprv
navštívili hlavné mesto Burgenlandu, Kismarton (Eisenstadt). Navštívili kaštieľ Esterházyho a
Haydnov dom, prešli starými uličkami najmenšieho mesta na svete a boli svedkami
prebúdzania sa jari v barokovom parku kaštieľa. Potom dorazili do Šopronu, pričom prešli
okolo pamätníka Paneurópskeho pikniku v Sopronkőhide. Vystúpili na Požiarnu vežu, odkiaľ
vďaka jasnému počasiu mohli objaviť zasnežené vrcholy rakúskych Álp, a potom si mohli na
nižšom poschodí pozrieť archeologické kúsky rímskeho a stredovekého kamenného
archeologického náleziska. Popoludní si pozreli drámu Hviezdna kolíska od Kitana Takeshiho
a Ervina Németha. V hre hľadali odpovede na otázky, ktoré trápia dospievajúcu mládež aj
dospelých. Mnohí žiaci po predstavení využili možnosť stretnúť sa a porozprávať sa s
režisérom. V podvečerných hodinách - keďže bol Deň poézie - niektorí zverejňovali básne, iní
čítali v literárnej kaviarni, hrali šach či domino, alebo využili slnečné počasie na prechádzku
starobylými uličkami mesta, prípadne literárno-divadelníci usporiadali tanečnú skúšku na
Hlavnom námestí. Všetci prežili nádherný a radostný deň.
Ďakujeme za túto príležitosť!
22. 4. 2024
Semifinále celoštátnej súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu sa konalo 5. apríla v
Galante. V jednotlivých kategóriách sa zúčastnili najlepší básnici a prozaici zo štyroch
okresov: Šaľa, Galanta, Dunajská Streda a Nitra. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 6 žiakov:
Leila Bíró, Jázmin Győri, Balázs Perleczky, Réka Kürthy, Rudolf Balázs Csápai, Levente
Németh. Bulcsú Bíró sa bohužiaľ pre chorobu nezúčastnil. Levente Németh získal zlaté
pásmo a tým vybojoval aj účasť v celoštátnom finále v Rimavskej Sobote.
Pripravujúca učiteľka: Ivana Néma
Ostatní žiaci dosiahli strieborné pásmo.
Veľa šťastia do budúcnosti! Všetkým srdečne blahoželáme!
11. 4. 2024
Tentoraz sa naša oslava 15. marca netýkala len triumfu hrdinov, ale umožnila divákom
nahliadnuť aj do tvorivého procesu a tajomstiev dielne. Samozrejme, ani tento rok nebola
vynechaná Národná pieseň (Nemzeti dal) a 12 bodov, ale hovorilo sa aj o tom, čo jedla
marcová mládež v Pilvax kaviarni a prezradilo sa aj to, aký zaujímavý koníček mal Lajos
Kossuth. Na javisku ožili aj najdôležitejšie udalosti revolúcie - vrátane vytlačenia Národnej
piesne, oslobodenia Táncsicsa, slávnostného predstavenia Národného divadla, ale aj
najväčších hrdinov revolúcie.
Ďakujeme našim študentom za ich oddanosť a výborné predstavenie. Poďakovanie patrí aj
Danielovi Ághovi za zábery.
18. 3. 2024

14. februára 2024, na Valentína, si študenti našej školy posielali srdečný odkaz. Pri tejto príležitosti bola pripravená slávnostná poštová schránka plná odkazov, vyznaní a prekvapení, ktoré roznášal Amor v sprievode troch krásnych anjelikov.

 
19. 2. 2024
Z celého srdca ďakujeme účinkujúcim Divadla Madácha (Maďarsko) za skvelé hudobné
spracovanie srdcervúceho príbehu Lajosa Kazinczyho, obrancu revolúcie v rokoch 1848/49,
väzňa na hrade Arad a posledného mučeníka vojny a syna nášho jazykového novátora Ferenca
Kazinczyho. Bolo pre nás veľkým potešením vidieť na pódiu Györgya Derzsiho, speváka,
herca, skladateľa muzikálu "Pätnástka" a v neposlednom rade nášho bývalého študenta,
privítať ho v našej škole a odmeniť jeho tím zaslúženým potleskom.
19. 2. 2024
Pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry viaceré aktuálne témy tvorili kultúrny program
zorganizovaný literárne zameranými študentmi Strednej školy rozvoja vidieka a Strednej
športovej školy v Dunajskej Strede. Rozprávali napínavé príbehy z knihy „Magyarázom a
bizonyítványom" („Vysvetľujem svoje vysvedčenie ")od Gabrielly Csiffáriovej, ktorá opisuje
školský život slávnych Maďarov. Tie zakomponovali do svojej kompozície, ktorej súčasťou
boli živé piesňové a tanečné vystúpenia. Uprostred polroka sa samozrejme hovorilo o školskej
kariére najväčšieho „vysvedčenie vysvetľujúceho" spisovateľa Frigyesa Karinthyho, čítali sa
jeho „zúrivé" denníkové záznamy o zlých známkach, dokonca sa na chvíľu prihovoril aj
samotný autor unikátnej nahrávky. Súčasťou bohatého programu bolo aj niekoľko
motivačných biografií. Študentov zaujal Radnótiho húževnatý postoj k učiteľom cudzích
jazykov, Albert Szentgyörgyi svojím neutíchajúcim záujmom o vedeckú kariéru a János
Arany so svojím podnetným príbehom o úspešnej kariére samouka a nekvalifikovaného
človeka, ktorý sa dostal až na post generálneho tajomníka akadémie. Ani kariéry našich
literárnych, umeleckých a vedeckých velikánov neboli vždy vynikajúce. V prednáške sa
hovorilo napríklad o slabých akademických výsledkoch Sándora Weöresa, o zlom vzťahu
Pála Szinyeiho Merseho k matematike a o nie veľmi priaznivom vzťahu Alberta
Szentgyörgyiho k chémii. Atmosféru a náladu maturitných skúšok navodila kabaretná scénka
pripomínajúca nedávno zosnulého herca národa, Miklósa Benedeka. Neodmysliteľnou
súčasťou osláv maďarskej kultúry je hymna. Jednou z najvýstižnejších viet časti o našej
národnej piesni bola večná myšlienka Pétera Esterházyho: „Hymna vynáša človeka zo slnka,
vynáša ho do bezčasovej večnosti, ale televízia ho nevyzdvihuje nikam". Hoci v programe
odznela aj parafráza skladby Ferenca Kölcseyho a Ferenca Erkela v rýchlejšom tempe v
podaní súboru Zlatý akord, spomienkovú slávnosť ukončil spev klasickej verzie, čím sa
oslávilo nielen 201. výročie vzniku hymny, ale aj 150- ročná Budapešť.
29. 1. 2024
Na tohtoročnom lyžiarskom zájazde naši študenti opäť lyžujú na svahu Kohútka pri obci Lazy
pod Makytou. V prvý deň nás privítal dostatok snehu a jasný slnečný deň. Večer sa účastníci
môžu vypnúť v zábavných kvízoch a zručnostných hrách. Na druhý deň nás opäť privítalo
hrejivé slnko a výborné podmienky na trati. Stredisko ponúka zjazdovky v rôznych stupňoch
náročností, ktoré sú zaujímavé pre začiatočníkov aj pre skúsenejších lyžiarov. Príjemne
unavení sme sa vrátili na ubytovňu, kde po chutnom obede a krátkom oddychu si mohli
študenti vybrať z ponúkaných aktivít. Jedna skupina mala možnosť vyskúšať si svoju
šikovnosť v hotelovom bazéne, zatiaľ čo ostatní sa pred večerou vybrali na túru. Večer sa
skončil zábavným animačným programom. Pre najšikovnejších súťažiacich boli pripravené aj
ceny. Do 4. dňa nášho lyžiarskeho zájazdu sa každý naučil lyžovať, aj začiatočníci dokázali
sami sa spustiť po svahu. Všetci sa vrátili do hotela spokojní a obohatení s pocitom úspechu.
Po neskorom obede sme mali krátku prestávku a náš deň pokračoval so súťažou v plávaní a
turistikou. Po večeri študenti opäť vynikali v animačných programoch a zručnostných
súťažiach. Štvrtkový večerný program bol ukončený vyhodnotením výsledkov a odovzdaním
diplomov. Najšikovnejším skupinám boli udelené mimoriadne ceny. Nastal piaty, teda
posledný deň nášho lyžiarskeho výcviku. Študenti sa vrátili domov s trvalými zážitkami.
Niektorí účastníci sa úspešne naučili lyžovať a iní mali možnosť osviežiť si svoje lyžiarske
zručnosti. Naši študenti sa správali veľmi dobre, sme na nich hrdí!
15. 1. 2024
"Ten kto chce dostať, musí najprv dávať!" Mária Szepes
Študenti našej školy sa vždy s nadšením zapájajú do rôznych charitatívnych aktivít. V
minulom roku sme spustili novú charitatívnu akciu, vianočný predaj zákuskov. Už vtedy bolo
jasné, že v poslednom týždni nasledujúceho kalendárneho roka začneme opäť piecť,
pripravovať stôl, predávať a hlavne darovať. A tak aj tento rok naplnila vzduch auly vôňa
škorice, vanilky a vlašských orechov. Každá trieda usilovne pracovala na príprave chutných a
krásnych koláčov a zákuskov. Študenti a učitelia si mohli vybrať z palaciniek, koláčikov,
mufinov, lineckého, perníkov, škoricových rohlíčkov, Sacherových tort a čokoládových
sušienok. Popri stoloch obložených dobrotami si náhodní kupujúci mohli prezrieť predmety a
obrázky znázorňujúce národné (maďarské, slovenské, anglické, nemecké) vianočné tradície.
O podujatie bol oveľa väčší záujem ako sa očakávalo, sladkosti sa vypredali takmer
v priebehu pár minút. Vyzbierané peniaze boli venované Združeniu na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím. Dar bol odovzdaný na koncoročnej galavečeri Edite Lanstyákovej,
jednej z koordinátoriek spoločnosti.
Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na tento ušľachtilý cieľ.
Pokojné a veselé Vianoce všetkým!
8. 1. 2024
Medzi tradičné vianočné podujatia našej školy patrí návšteva adventných trhov v okolitých
hlavných mestách. Tento rok študenti I.B, II.B, II.SM, III.SM a IV.D tried boli zvedaví na
sviatočné prípravy Budapešti, 150-ročného hlavného mesta Maďarska. Prechádzali sa po
jednom z najkrajších trhov v Európe na námestí pred Bazilikou svätého Štefana a viacerí z
nich objavili širokú ponuku remeselných výrobkov na Vörösmartyho námestí. Okrem nákupu
darčekov a vianočných pochúťok si mohli obdivovať jedinečné a špeciálne výklady predajní
a neobyčajnú panorámu mesta a večer zas svetlá Budapešti vznášajúce sa v hmle z
vyhliadkovej terasy Budínskeho hradného palácu alebo sa zúčastniť na adventnom sprievode
pri Matyášovom kostole (Mátyás- templom), v susedstve Rybárskej bašty.
8. 1. 2024
Od polovice novembra do Vianoc sa najkrajšie viedenské námestia premenia na čarovné vianočné trhy. Študenti III.D , IV.D , IV.B, III.B, III.A a IV.SG triedy sa zúčastnili študijného výletu vo Viedni, v hlavnom meste Rakúska. Od Maria Theresien platz cez staré mesto prešli na Stephansplatz, kde pozreli najkrajšiu gotickú stavbu Rakúska, Dóm sv. Štefana. Tí odvážnejší vystúpili na vrch severnej veže dómu, odkiaľ je nádherný výhľad na celé mesto.
Na vianočnom trhu na námestí Rathausplatz mohli obdivovať najkrajšie vianočné ozdoby, remeselné výrobky a mohli ochutnať vianočné pochúťky. Niektorí si požičali korčule a korčuľovali sa na klzisku Ľadový sen. Večer si študenti pozreli nádhernú výstavu vianočných svetiel na kaštieli Schönbrunn. Vianočný trh pred kaštieľom s krásnou keramikou, tradičnými hračkami, chutnými jedlami má pravú atmosféru cisárskeho mesta. Večer sa študenti vrátili domov unavení, ale obohatení o zážitkov.
21. 12. 2023

Stránky