Back to top

Aktuálne správy

Dňa 26. mája 2022 sa konalo školské kolo súťaže v IT. Do súťaže sa zapojilo 15 študentov,
ktorí mali za úlohu vytvoriť webovú stránku na stránke www.canva.com. Zadanie šikovne
plnili a vytvorili niekoľko veľmi nápaditých prác. Niektoré z nich je možné pozrieť si na
nasledujúcich odkazoch :
Špeciálne poďakovanie za hodnotné ceny patrí telefónnej službe DUNTEL!
5. 6. 2023

Dnes naša škola sa opäť ozývala rozlúčkovými pesničkami, nakoľko päť tried sa lúčilo so školou. Všetkým našim maturantom želáme veľa šťastia k maturitným skúškam.

26. 5. 2023
Od 04.05.2023 do 10.05.2023 študenti II.SM a III.SM sa zúčastnili päťdňovej stáže. Súčasťou
bol aj Kukkonia Cup, kde sa aktívne podieľali na organizačných prácach a taktiež asistovali
na zápase DAC-SLOVAN, takže mohli vidieť riadenie zápasu od prípravy až po pozápasové
práce. Študenti II.SM nahliadli do marketingových aktivít FC DAC, študenti III.SM trávili
dva dni v tíme futbalového klubu ETO v Győri a na univerzite Istvána Széchenyiho, kde sa
podrobne oboznámili s fungovaním klubu, jeho štruktúrou, tréningovými metódami,
spôsobom riadenia regenerácie, rehabilitáciou atď. Na Univerzite Széchenyiho si vypočuli
prednášku o histórii športu, potom nahliadli do univerzitného športového života v Maďarsku a
nakoniec si prezreli športové zariadenia univerzity. Poďakovanie patrí vedeniu FC DAC,
oddeleniu marketingu, oddeleniu mládeže ETO Győr a zamestnancom Univerzity Istvána
Széchenyiho.
22. 5. 2023
10. mája 2023 naši študenti absolvovali veľmi hodnotný a nezabudnuteľný výlet do
Budapešti. Deň v hlavnom meste Maďarska začali prechádzkou po hradnej štvrti Budína, kde
si vychutnali neopakovateľnú panorámu peštianskej strany a obdivovali impozantné budovy
Várpaloty (Hradného paláca). Popoludní si vo Vígszínháze (Divadlo drámy a komédie)
pozreli neprehliadnuteľne úspešný muzikál Gábora Pressera a Dusána Sztevanovityho
A padlás ( Povala) . Deň ukončili prechádzkou po Pešti, zavítali do budovy Maďarského
parlamentu, pozreli si sochu inšpirovanú básňou Attilu Józsefa „Pri Dunaji“ a pamätník
holokaustu „Topánky na Dunaji.
15. 5. 2023
V dňoch 24. a 26. apríla 2023 sa na našej škole konala matematická súťaž v dvoch
kategóriách, ktorej sa zúčastnilo 8 žiakov: Kinga Karolina Kozmér, Alexanra Porubská, Attila
Németh, László Huszárovics, Kitti Patassy, Balázs Rudolf Csápai, Lili Tóth, Gábor Szüllő.
Prvé 3 miesta boli nasledovné:
1. cena Attila Németh IV.SG
Kitti Patassy III.SG
Alexandra Porubská I.HA
2. cena Balázs Rudolf Csápai III.A
Kinga Karolina Kozmér I.HA
3. cena Lili Tóth III.A
László Huszárovics IV.SG
Študentom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.
15. 5. 2023
Dňa 21. apríla sa naši študenti zúčastnili atraktívnej podnikateľskej súťaže pod názvom
Miliardový nápad roka, ktorá bola zorganizovaná v divadle našej školy. Cieľom tejto súťaže
bolo predstaviť podnikateľský zámer, ktorého predmetom je výrobok alebo služba, založený
na nápade, ktorý doteraz neexistoval alebo už jestvoval, ale sa prepracoval. Podstatné bolo ,
že celá súťaž sa niesla v duchu zodpovednosti voči životnému prostrediu. Tento fakt nútil
našich súťažiacich premýšľať a pripravovať sa maximálne „ekologicky“. Celkový výsledok
ovplyvnili aj výsledky získané z testu, ktorý študenti písali niekoľko dní pred súťažou.
Študenti v teste mali odpovedať na otázky hlavne z oblasti ekonomiky, základov podnikania ,
obchodných zručností a z ochrany životného prostredia . Vážnosť prípravy na súťaž zvyšoval
aj fakt, že odpovedali nielen pred vedením školy, ale pred porotou zloženou z pozvaných
odborníkov. Pred zvedavých porotcov sa postavilo osem tímov, ktoré prezentovali svoje
dômyselné nápady. Okrem toho, museli veľmi presvedčivo zdôvodniť uskutočniteľnosť
svojho cieľa, museli venovať pozornosť komunikácii, pohybu, farebnosti prezentácie,
jedinečnosti svojich výtvorov a predajnosti jedinečných výtvorov. Po náročných
prezentáciách odborná, študentom priateľsky naklonená porota ocenila tímy a každého
súťažiaceho hodnotila podľa rôznych kritérií. Popri spolupráci riaditeľstva školy špeciálne
poďakovanie patrí obchodnej mentorke Erike Horváthovej, vedúcej predaja Avon Žanete
Rosíkovej, vedúcemu predajcovi Avonu, Petrovi Rajkovicsovi , riaditeľovi Mestskej televízie
v Dunajskej Strede, Lászlóvi Tóthovi a riaditeľovi Podunajského ochranného združenia .
Porota po pomerne ťažkom rozhodovaní dospela k nasledujúcemu výsledku.
Prvé miesto získal tím E.F.S.S. KFT - Réka Kürthy, Dominika Botló, Dorina Németh –
družstvo dievčat - študentky prvého ročníka odboru športový manažment, ktoré predstavili
pero EcoPen ako písací prostriedok šetriaci životné prostredie.
Na druhom mieste sa umiestnil tím PAWFÉ - Dorina Rehák, Levente Németh, Sarolta
Visnyei, Laura, Ágnes Kovács, Balázs Perleczky – študenti druhého ročníka regionálneho
manažmentu cestovného ruchu. Táto skupina vymyslela kaviareň, ktorá pre hostí ponúka
spoločnosť mačiek, ktoré si hľadajú gazdu.
Tretie miesto získali dva tímy, a to ( Žitnoostrovská chuť) Csallóközi íz, RT - Dániel Ágh
a László Kelemen - študenti tretieho ročníka odboru agropodnikanie a farmarské
hospodárenie, ktorí hľadajú riešenie na recykláciu žitnoostrovskej vody .
Boglárka Ádám, Rebeka Cseh, Laura Malík a Annamária Mészáros - študentky tretieho
ročníka odboru cestovný ruch excelovali so svojou Farmárskou kaviarňou zameriavanou na
prírodu, v ktorej si návštevníci môžu dopriať zázračné produkty rastlinného pôvodu, pritom
sú pohostení aj ich domáci miláčikovia.
V kategórii jednotlivcov Réka Kürthy (I.SM) získala prvé miesto a hlavnú cenu, telefón
Xiaomi Redmi A1.
Druhé miesto, reproduktor Sencor mini, získal László Kelemen (III.A) a tretie miesto, USB
kľúč
MAXELL, získal Levente Nándor Kulacs (II.SM).
Noémi Földes (II.SM) odniesla mimoriadnu cenu súťaže, ktorú ponúkol László Tóth.
 
Napínavé výkony sme videli aj od ďalších súťažných tímov, ktorými boli NMG ( Tényi
Kulacs)
Nándor Levente, Márk Vonyík, Gábor Szüllő - II.SM), (Noémi Földes - II.SM),
Százszorszépek (Sedmokrásky) Evelin Németh, Lili Tóth - III.A) a modelingová agentúra Hot
Heels (Réka Jázmin Ábrahám, Jázmin Győri - I.B)
Počas celej dopoludňajšej akcie si každý súťažiaci priniesol svoju špeciálnu formu a
oblečenie,
zaujímavé kreácie, vrátane aplikácie z recyklovaných materiálov, modely ekologického
oblečenia a dokonca aj čiernu mačku. Mohli tiež ochutnať pravú žitnoostrovskú vodu,
špeciálnu kávu, dokonca si mohli vyskúšať aj niektoré kozmetické prípravky, ktoré študenti
sami vyrobili.
Na záver treba pripomenúť, že rešpekt súťažiacich voči sebe navzájom, konštruktívny prístup
poroty a porotcov tiež prispel k vynikajúcej atmosfére súťaže.
Poďakovanie patrí môjmu kolegovi – organizátorovi Balázsovi Rudolfovi Csápaimu,
študentovi III. B triedy, ktorý počas celej súťaže bol nápomocný a previedol nás hlavnými
bodmi súťaže.
ňNáš cieľ sa naplnil. Dokázalo sa, že máme talentovaných študentov so schopnosťou konať
a byť aktívni, s chuťou a nadšením dokážu vytvárať svet, v ktorom môžeme šťastne podnikať
a žiť.
Gratulujeme všetkým súťažiacim, spolupracujúcim porotcom a všetkým, ktorí boli účastníkmi
tohto úspešného dňa.
Zsuzsanna Horváth, profesorka
3. 5. 2023
Ďalšie články
Krátke oboznávacie video o škole

Ostatné správy

3. 5. 2023
12. 4. 2023
3. 4. 2023
16. 3. 2023
10. 3. 2023
9. 3. 2023