Back to top

Minulosť a súčasnosť

Športové gymnázium v Dunajskej Strede bolo osnované 30. novembra 2005. 

Jej brány sa otvorili po prvý raz 1. septembra 2006. 

Dňa 1.1.2019 sa naša škola pretransformovala na Strednú športovú školu

Je  jedinou Strednou športovou školou  s vyučovacím jazykom maďarským v Slovenskej republike, ktoré dáva možnosť nadaným športovcom južného Slovenska popri športovej príprave študovať  v materinskom jazyku.

Stredná športová škola má spoločné riaditeľstvo so  Strednou odbornou školou rozvoja vidieka.