Back to top

Kontakt

Stredná športová škola s VJM

Nám. sv. Štefana 1533/3
929 01, Dunajská Streda
Slovensko

Riaditeľ školy:

Mgr. Szabó László
Telefón: 031/ 552 45 00

Zástupca riaditeľa školy:

PaedDr.  Mészáros Csilla
Telefón: 031/590 17 09

 

Zástupca riaditeľa:

Ing.  Állóová Mónika, PhD.
Telefon: 031/590 17 09

 

Zástupca riaditeľa pre športovú činnosť:

Mgr. Ollári Attila
Telefon: 00421 911 655 276

Sekretariát:

Tóth Melinda
Telefón: 031/ 552 45 00
Fax: 031/ 590 17 49

email: dunagro@zupa-tt.sk