Back to top

Skúšky

Prijímacie skúšky do 1. ročníka Strednej športovej školy s vyučovacím jazykom maďarským

/4-ročné štúdium/na  študijný odbor:   7471 M – športový manažment

sa uskutočnia v dvoch fázach:

- Prvá fáza - termín overenia športového nadania:  3. a 4. apríla 2023 v areáli školy.

- Druhá fáza - overenie zdravotnej spôsobilosti

v prvom termíne 4. mája 2023 (psychodiagnostické vyšetrenie)

 v druhom termíne 9. mája 2023