Back to top

Štipendiá

V prebiehajúcom školskom roku žiaci môžu využiť tieto štipendijné možnosti:

1. Občianske združenie PRO SCHOLA ET VITA:

  • študijné štipendium- polročne získajú desiati študenti 50€ za kvalitné výsledky,  
  • sociálne štipendium- príspevok na stravu pre žiakov poberajúcich sociálne štipendium

2. Trnavský samosprávny kraj:

  • štipendiá pre žiakov v sociálnej núdzi
  • štipendiá pre talentovaných  športovcov
  • štipendiá pre úspešných riešiteľov vedomostných súťaží

3. Európska Únia:

  • sociálne štipendium pre žiakov žijúcich pod životným minimom alebo v sociálnej núdzi