Back to top

Internát

Žiakov ubytovaných v našom domove mládeže usmerňujú skúsení vychovávatelia. Rastie počet ubytovaných žiakov pochádzajúcich z väčšej vzdialenosti. Prechodný domov si u nás našli žiaci  od Lučenca až po Bratislavu, od Levíc až po Považskú Bystricu.  Na internáte sme schopní ubytovať v príjemnom prostredí 180 žiakov. Ich pohodlie zabezpečuje 58 trojposteľových izieb, sociálne zariadenia, učebne, knižnica. Súčasťou domova je dobre vybavená kuchyňa a divadelná sála. 
     

     Spolupráca s riaditeľstvom školy je výborná aj napriek tomu, že sú u nás ubytovaní aj stredoškoláci z ďalších škôl, taktiež žiaci základných škôl. Neobsadené izby ponúkame na príležitostné ubytovanie turistom.
V našom domove mládeže organizujeme rôzne spoločenské akcie a podujatia: literárne večery, tanečné školy, predstavenia rôzneho charakteru, hudobné podujatia, plesy, diskotéky. Pre športových nadšencov je k dispozícii telocvičňa, ako aj krytá plaváreň. Aj na kultúrne vyžitie majú naši chovanci dostatok príležitostí, veď pravidelne organizujeme návštevy divadelných predstavení v Bratislave, v Győri, Komárne, Budapešti. Taktiež si môžu pozrieť zaujímavé predstavenie v miestnom divadle alebo film v kine.
Žiaci ubytovaní v domove mládeže dosahujú veľmi dobré študijné výsledky. Svoj podiel majú aj na dodržiavaní čistoty priestoru. My vychovávatelia si uvedomujeme dôležitosť svojho každodenného kontaktu so žiakmi – našou úlohou je vychovať z nich poctivých ľudí.  Rodičov síce úplne nahradiť nedokážeme, ale robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pre chovancov vytvorili rodinné prostredie. Zároveň bojujeme proti fajčeniu, užívaniu drog a alkoholu. 

     Naša práca ale môže byť plodná iba vtedy, ak sa nám podarí nadviazať s rodičmi dobré vzťahy a udržať ich. Kolektív vychovávateľov sa neúnavne snaží vytvárať pre žiakov príjemné rodinné prostredie, aby boli spokojní žiaci, rodičia aj pedagógovia. 

Počas víkendov sa v domove mládeže môžu zdržiavať iba športovci, na ktorých dohliadajú dvaja pomocní vychovávatelia. 

Režim dňa:           

 • 6,45 – ranné vstávanie                                                                                                                       
 • 7,00-7,30 - raňajky
 • 7,40 –odchod do školy
 • 13,00 - obed
 • 13,00-15,10 –príchod zo školy
 • 13,00-16,45 -vychádzka
 • 17,00-18,00 – študijný čas
 • 18,00-18,30 - večera
 • 19,00- 20,00 - študijný čas
 • 20,-21,00 – činnosti vo voľnom čase: stolný tenis, tanec, športové podujatia v telocvičniach (futbal, hádzaná, volejbal, basketbal...)
 • 21,45 –príprava na spánok
 • 22,00 - nočný kľud

Možnosti využitia voľného času:
štyri klubovne s televízorom, v jednej miestnosti máme domáce kino s LCD televízorom a s prístupom na internet, ktorý zabezpečujú ďalšie štyri počítače v samostatnej miestnosti.
Ďalšie možnosti: dva stoly na stolný tenis, stolný futbal, biliardový stôl, telocvičňa, ktorá je otvorená v čase 16.00 – 17.00 a 20.00 – 21.00, fitnescentrum.

Stravovanie je umožnené v školskej jedálni, ako aj v kuchynke v domove mládeže. Na každej chodbe je umiestnená chladnička a rýchlovarná kanvica.