Back to top

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 14.11.2022 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa zapojilo 30 žiakov.
Súťažiaci riešili úlohy z gramatiky a z porozumenia textu. V školskom kole sa na 1. mieste umiestnil
Ádám Tóth, žiak II.HA/D triedy , na 2. mieste Donát Mészáros, žiak III. SM a na 3. mieste Boglárka
Ádám, žiačka III. CR/B triedy. Našu školu v okresnom kole budú reprezentovať Ádám Tóth z 2.D
triedy a v kategórii C2 József Végh Máté z II SM.
Gratulujeme a prajeme veľa úspechov!
0