Back to top

Miliardový nápad roka

Dňa 21. apríla sa naši študenti zúčastnili atraktívnej podnikateľskej súťaže pod názvom
Miliardový nápad roka, ktorá bola zorganizovaná v divadle našej školy. Cieľom tejto súťaže
bolo predstaviť podnikateľský zámer, ktorého predmetom je výrobok alebo služba, založený
na nápade, ktorý doteraz neexistoval alebo už jestvoval, ale sa prepracoval. Podstatné bolo ,
že celá súťaž sa niesla v duchu zodpovednosti voči životnému prostrediu. Tento fakt nútil
našich súťažiacich premýšľať a pripravovať sa maximálne „ekologicky“. Celkový výsledok
ovplyvnili aj výsledky získané z testu, ktorý študenti písali niekoľko dní pred súťažou.
Študenti v teste mali odpovedať na otázky hlavne z oblasti ekonomiky, základov podnikania ,
obchodných zručností a z ochrany životného prostredia . Vážnosť prípravy na súťaž zvyšoval
aj fakt, že odpovedali nielen pred vedením školy, ale pred porotou zloženou z pozvaných
odborníkov. Pred zvedavých porotcov sa postavilo osem tímov, ktoré prezentovali svoje
dômyselné nápady. Okrem toho, museli veľmi presvedčivo zdôvodniť uskutočniteľnosť
svojho cieľa, museli venovať pozornosť komunikácii, pohybu, farebnosti prezentácie,
jedinečnosti svojich výtvorov a predajnosti jedinečných výtvorov. Po náročných
prezentáciách odborná, študentom priateľsky naklonená porota ocenila tímy a každého
súťažiaceho hodnotila podľa rôznych kritérií. Popri spolupráci riaditeľstva školy špeciálne
poďakovanie patrí obchodnej mentorke Erike Horváthovej, vedúcej predaja Avon Žanete
Rosíkovej, vedúcemu predajcovi Avonu, Petrovi Rajkovicsovi , riaditeľovi Mestskej televízie
v Dunajskej Strede, Lászlóvi Tóthovi a riaditeľovi Podunajského ochranného združenia .
Porota po pomerne ťažkom rozhodovaní dospela k nasledujúcemu výsledku.
Prvé miesto získal tím E.F.S.S. KFT - Réka Kürthy, Dominika Botló, Dorina Németh –
družstvo dievčat - študentky prvého ročníka odboru športový manažment, ktoré predstavili
pero EcoPen ako písací prostriedok šetriaci životné prostredie.
Na druhom mieste sa umiestnil tím PAWFÉ - Dorina Rehák, Levente Németh, Sarolta
Visnyei, Laura, Ágnes Kovács, Balázs Perleczky – študenti druhého ročníka regionálneho
manažmentu cestovného ruchu. Táto skupina vymyslela kaviareň, ktorá pre hostí ponúka
spoločnosť mačiek, ktoré si hľadajú gazdu.
Tretie miesto získali dva tímy, a to ( Žitnoostrovská chuť) Csallóközi íz, RT - Dániel Ágh
a László Kelemen - študenti tretieho ročníka odboru agropodnikanie a farmarské
hospodárenie, ktorí hľadajú riešenie na recykláciu žitnoostrovskej vody .
Boglárka Ádám, Rebeka Cseh, Laura Malík a Annamária Mészáros - študentky tretieho
ročníka odboru cestovný ruch excelovali so svojou Farmárskou kaviarňou zameriavanou na
prírodu, v ktorej si návštevníci môžu dopriať zázračné produkty rastlinného pôvodu, pritom
sú pohostení aj ich domáci miláčikovia.
V kategórii jednotlivcov Réka Kürthy (I.SM) získala prvé miesto a hlavnú cenu, telefón
Xiaomi Redmi A1.
Druhé miesto, reproduktor Sencor mini, získal László Kelemen (III.A) a tretie miesto, USB
kľúč
MAXELL, získal Levente Nándor Kulacs (II.SM).
Noémi Földes (II.SM) odniesla mimoriadnu cenu súťaže, ktorú ponúkol László Tóth.
 
Napínavé výkony sme videli aj od ďalších súťažných tímov, ktorými boli NMG ( Tényi
Kulacs)
Nándor Levente, Márk Vonyík, Gábor Szüllő - II.SM), (Noémi Földes - II.SM),
Százszorszépek (Sedmokrásky) Evelin Németh, Lili Tóth - III.A) a modelingová agentúra Hot
Heels (Réka Jázmin Ábrahám, Jázmin Győri - I.B)
Počas celej dopoludňajšej akcie si každý súťažiaci priniesol svoju špeciálnu formu a
oblečenie,
zaujímavé kreácie, vrátane aplikácie z recyklovaných materiálov, modely ekologického
oblečenia a dokonca aj čiernu mačku. Mohli tiež ochutnať pravú žitnoostrovskú vodu,
špeciálnu kávu, dokonca si mohli vyskúšať aj niektoré kozmetické prípravky, ktoré študenti
sami vyrobili.
Na záver treba pripomenúť, že rešpekt súťažiacich voči sebe navzájom, konštruktívny prístup
poroty a porotcov tiež prispel k vynikajúcej atmosfére súťaže.
Poďakovanie patrí môjmu kolegovi – organizátorovi Balázsovi Rudolfovi Csápaimu,
študentovi III. B triedy, ktorý počas celej súťaže bol nápomocný a previedol nás hlavnými
bodmi súťaže.
ňNáš cieľ sa naplnil. Dokázalo sa, že máme talentovaných študentov so schopnosťou konať
a byť aktívni, s chuťou a nadšením dokážu vytvárať svet, v ktorom môžeme šťastne podnikať
a žiť.
Gratulujeme všetkým súťažiacim, spolupracujúcim porotcom a všetkým, ktorí boli účastníkmi
tohto úspešného dňa.
Zsuzsanna Horváth, profesorka
0