Back to top

Mediálne publikácie

Zvolili nového študentského primátora
Svoje predstavy, ktoré sa dotýkajú predovšetkým mladých ľudí v meste, prezentovali v stredajšej voľbe študentského primátora traja kandidáti.
Primátor nášho mesta JUDr. Zoltán Hájos vo štvrtok popoludní vo svojej kancelárii privítal novú študentskú primátorku mesta Dunajská Streda Evelin Németh.    
Vedenie nášho mesta privítalo na vianočnej slávnosti rodiny vychovávajúce deti so zdravotným znevýhodnením.
Domovom Študentskej olympiády, športovej súťaže žiakov 2. stupňa maďarských základných škôl bola opäť Dunajská Streda. Z regionálnych kôl sa do celoštátneho finále prebojovalo 300 žiakov, ktorí zápolili v 5 disciplínach. Dvojročne organizovaná športová udalosť naďalej sleduje dva ciele: ponúknuť možnosť športovania pre žiakov, ďalej posilniť ich maďarskú identitu. Organizátormi podujatia boli Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, Rada na pomoc talentom Mentor, Športové gymnázium, Základná škola Ármina Vámbéryho a Akreditované centrum výberu talentov Základnej školy Zoltána Kodálya.         
Medzinárodný zápasnícky zväz spolu so Slovenským zápasníckym zväzom usporadúvajú v čase od 17. do 23. septembra juniorské majstrovstvá sveta v Trnave.  
Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS  je verejným ocenením, ktoré udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede jednotlivcom do 26 rokov veku za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce študijné výsledky, tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy a spoločenského života. Ocenenie možno každoročne udeliť len jednému navrhnutému kandidátovi. V roku 2018 získal toto ocenenie Csiba Dávid /žiak našej školy/ za výsledky dosiahnuté v oblasti športu.
Spolupráca škôl „Gáspár Gimnázium“ z Noszlopu a dunajskostredského športového gymnázia dospela do nového štádia.
V utorok sa v divadle Jána Palárika uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien Športovcom roka Trnavského kraja.
Žiaci dunajskostredskej SOŠ rozvoja vidieka a Športového gymnázia udržujú dobré vzťahy s miestnou organizáciou Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Zvyknú spolu organizovať klubové popoludnia, každoročne ich pozývajú pri príležitosti svetového dňa ľudí s mentálnym postihnutím do svojej školy.