Back to top

Matematická súťaž

V dňoch 24. a 26. apríla 2023 sa na našej škole konala matematická súťaž v dvoch
kategóriách, ktorej sa zúčastnilo 8 žiakov: Kinga Karolina Kozmér, Alexanra Porubská, Attila
Németh, László Huszárovics, Kitti Patassy, Balázs Rudolf Csápai, Lili Tóth, Gábor Szüllő.
Prvé 3 miesta boli nasledovné:
1. cena Attila Németh IV.SG
Kitti Patassy III.SG
Alexandra Porubská I.HA
2. cena Balázs Rudolf Csápai III.A
Kinga Karolina Kozmér I.HA
3. cena Lili Tóth III.A
László Huszárovics IV.SG
Študentom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.
0