Back to top

Dobročinný jarmok koláčikov

Spomedzi adventných podujatí našej školy azda najslávnejším je dobročinný jarmok koláčikov. 21.
decembra 2022 zaplnila vestibul budovy školy vôňa škorice, vanilky a pomaranča. Študenti priniesli
plné krabice domácich vianočných dobrôt. Na stoloch prestretých v tieni vianočného stromčeka bolo
množstvo chutných koláčikov ako dobošiek , pagáčikov, perníkov, snehových sušienok, muffinov,
zapletaných koláčikov, žerbo rezov , lineckých koláčikov a mnoho ďalších dobrôt súvisiacich
s krajinami a jazykmi, ktoré sa na našej škole vyučujú. Záujemcovia čakali počas prestávok v radoch,
aby mohli ochutnať ponúkané dobroty. Mali možnosť prezrieť medzinárodné vianočné stánky, ktoré
prezentovali sviatočné zvyky jednotlivých jazykových oblastí – anglický, nemecký, slovenský,
maďarský. Podujatie malo obrovský úspech. Na konci dňa všetky tácky boli prázdne. Suma získaná
predajom bola venovaná Brigite Takácsovej, bývalej žiačke školy, ktorá študovala najprv šport, potom
cestovný ruch, lenže zo dňa na deň upadla do vážneho zdravotného stavu. Brigita sa mohla zúčastniť
slávnostného vianočného večierka školy v sprievode svojho brata, takže dar mohla prevziať osobne.
Bola nesmierne vďačná, že sme na ňu mysleli a prispeli na jej liečbu.
1