Back to top

Szavalóverseny

2017. február 8-án rendeztük meg  a Tompa Mihály Szavalóverseny iskolai fordulóját. A hagyományos iskolai rendezvényt Nagy Zsuzsa és Kis Lívia tanárnők nyitották meg Kosztolányi Dezső idevágó gondolataival:
„A vers néma. Adj neki hangot. A vers a könyvben halott. Keltsd életre. Mi a szavalás? A vers föltámasztása papírsírjából. Ez a kor néma. Hangtalanul olvas, hangtalanul ír.
Az ősi közlő forma azonban a szó volt. Ezt ösztönösen érezzük, valahányszor verset szavalnak. Ünnepi borzongás fut át rajtunk, hogy a szóval, mely a könyvben térbeli életet élt, az időben találkozunk. Ezáltal válik a költészet igazán időbeli művészetté."

19 tanuló vett részt a megmérettetésben. Az előadott művek közt voltak klasszikusok és kortárs szerzők alkotásai is egyaránt, prózában ill. versben megfogalmazva. A kellemes hangulatban eltelt versdélelőtt legnehezebb része a zsűrinek jutott, mégpedig kiválasztani a legjobbakat, akik márciusban iskolánkat a járási fordulón képviselik.Minden verset minden egyén/szavaló másképp értelmez, másképp közelít meg - hangsúlyozta értékelőjében Takács Ildikó tanárnő. Az előadásmódok, versmegközelítések viszont arról árulkodtak, hogy a szavalók örömmel foglalkoztak a költeményekkel és a prózarészletekkel.

Idén az iskolát Csiba Dávid, Somogyi Nikoletta, Szabó Tímea, Mórocz Marcela, Patasi Boglárka, Vaczulka Júlia Viktória  képviselik a járási fordulón. Ők és a résztvevők mindegyike József Attila Szállj költemény című versét tartalmazó oklevélben, Szabó Lőrinc tavaszcsalogató versével díszített könyvjelzőben és egy tábla csokoládéban részesült.

Záróakkordként József Attila Születésnapomra című versének megzenésített változatát acapella adta elő Mórocz Marcela és Szabó Tímea.

0