Back to top

Aktuálne správy

Dňa 03. mája 2019 bolo usporiadané školské kolo informatickej súťaže. Do súťaže sa zapojilo 6 žiakov. Žiaci prvého a druhého ročníka si museli poradiť s úlohami programov Microsoft Word a Excel, kým žiaci tretieho ročníka mali možnosť predviesť svoje vedomosti počas kreatívneho predstavenia.

 

6. 5. 2019

21. 02.2019 basketballistky SOŠ rozvoja a vidieka v Dun. Strede v Okresnom finále umiestnili na 3. mieste, Stredná športová škola  v Dun. Strede na 4. mieste. Gratulujeme !21. 02.2019 basketballistky SOŠ rozvoja a vidieka v Dun. Strede v Okresnom finále umiestnili na 3. mieste, Stredná športová škola  v Dun. Strede na 4. mieste. Gratulujeme !

23. 2. 2019

Dňa 8.februára 2019  sme usporiadali školské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč”, na ktorej sa zúčastnili študenti 2. a 3.ročníka. Všetci štrnásti  chceli vyhrať, trojčlenná  porota  mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní.

Na okresnom kole   sa zúčastnia študenti Dávid Doktorik a Napsugár Jakab zo Strednej športovej školy, Marcela Sárköziová a   Patrik Babos  zo Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka.   Gratulujeme! Nech sa im darí naďalej.

 

14. 2. 2019
28.januára 2019 na našej škole sa konala beseda s dvoma bývalými úspešnými športovcami DAC.
Ottó Szabó rozprával o preverecii, ako predísť športovým poraneniam a v prípade poranení o rehabilitácii.
Gábor Sztraka rozprával o tom, čo si vyžaduje, ked´ niekto chce byť úspešným športovcom.
30. 1. 2019

Dňa 12.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V písomnej časti žiaci riešili gramatické úlohy a otázky týkajúce sa čítania s porozumením a slovnej zásoby.V ústnej časti mali vymyslieť príbeh podľa obrázok a viesť dialóg so skúšajúcimi učiteľmi na danú tému.

Prvé miesto v 2.B kategórii získala študentka Sághi Dóra Emese  a v 2. A kategórii najúspešnejším bol  študent Kele Dávid.

23. 11. 2018

Dňa 02. mája  2018 bolo usporiadané školské kolo informatickej súťaže. Do súťaže sa zapojilo 11 žiakov. Žiaci prvého a druhého ročníka si museli poradiť s úlohami programov Microsoft Word a Excel, kým žiaci tretieho ročníka mali možnosť predviesť svoje vedomosti počas kreatívnehwo predstavenia.

 

11. 5. 2018
Ďalšie články
Krátke oboznávacie video o škole

Ostatné správy

Advent, dni plné očakávania  pred sviatkami, sme si užili aj na ŠI. Na internáte nechýbala tradičná vianočná výzdoba. Žiaci sa mohli zapojiť do súťaže o nakrajšiu vyzdobenú izbu, navštívili vianočné trhy a koncerty v meste.

6. decembra nás navštívil Mikuláš. Hluční škriatkovia žiakom rozdávali sladkosti.

Najočakávanejším dňom na internáte bol určite 19. december. V kultúrnej sále žiaci predviedli zábavný program a zaspievali si spolu tie nakrajšie vianočné pesničky.

24. 2. 2019

21. 02.2019 basketballistky SOŠ rozvoja a vidieka v Dun. Strede v Okresnom finále umiestnili na 3. mieste, Stredná športová škola  v Dun. Strede na 4. mieste. Gratulujeme !21. 02.2019 basketballistky SOŠ rozvoja a vidieka v Dun. Strede v Okresnom finále umiestnili na 3. mieste, Stredná športová škola  v Dun. Strede na 4. mieste. Gratulujeme !

23. 2. 2019

Dňa 8.februára 2019  sme usporiadali školské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč”, na ktorej sa zúčastnili študenti 2. a 3.ročníka. Všetci štrnásti  chceli vyhrať, trojčlenná  porota  mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní.

Na okresnom kole   sa zúčastnia študenti Dávid Doktorik a Napsugár Jakab zo Strednej športovej školy, Marcela Sárköziová a   Patrik Babos  zo Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka.   Gratulujeme! Nech sa im darí naďalej.

 

14. 2. 2019
28.januára 2019 na našej škole sa konala beseda s dvoma bývalými úspešnými športovcami DAC.
Ottó Szabó rozprával o preverecii, ako predísť športovým poraneniam a v prípade poranení o rehabilitácii.
Gábor Sztraka rozprával o tom, čo si vyžaduje, ked´ niekto chce byť úspešným športovcom.
30. 1. 2019

Koncom novembra do ŠI sme pozvali Magdolnu Móroczovú, ktorá už 15 rokov pôsobí, ako lektorka intímnych cvičení a zdravého životného štýlu. So žiačkami otvorene hovorila o zdravotných problémoch a o plnohodnotnom sexuálnom živote žien. Po dôvernom rozhovore nasledovala praktická ukážka cvikov.

11. 1. 2019

Významným dňom pre našich  prvákov bol  21. november. Po štvrťročnom hodnotení  nám prváci predviedli  program, v ktorom predstavili svoje divadelné a tanečné schopnosti. Ich prispôsobivosť následne vyskúšala žiacka rada

24. 11. 2018