Back to top

Aktuálne správy

21. 02.2019 basketballistky SOŠ rozvoja a vidieka v Dun. Strede v Okresnom finále umiestnili na 3. mieste, Stredná športová škola  v Dun. Strede na 4. mieste. Gratulujeme !21. 02.2019 basketballistky SOŠ rozvoja a vidieka v Dun. Strede v Okresnom finále umiestnili na 3. mieste, Stredná športová škola  v Dun. Strede na 4. mieste. Gratulujeme !

23. 2. 2019

Dňa 8.februára 2019  sme usporiadali školské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč”, na ktorej sa zúčastnili študenti 2. a 3.ročníka. Všetci štrnásti  chceli vyhrať, trojčlenná  porota  mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní.

Na okresnom kole   sa zúčastnia študenti Dávid Doktorik a Napsugár Jakab zo Strednej športovej školy, Marcela Sárköziová a   Patrik Babos  zo Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka.   Gratulujeme! Nech sa im darí naďalej.

 

14. 2. 2019
28.januára 2019 na našej škole sa konala beseda s dvoma bývalými úspešnými športovcami DAC.
Ottó Szabó rozprával o preverecii, ako predísť športovým poraneniam a v prípade poranení o rehabilitácii.
Gábor Sztraka rozprával o tom, čo si vyžaduje, ked´ niekto chce byť úspešným športovcom.
30. 1. 2019

Dňa 12.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V písomnej časti žiaci riešili gramatické úlohy a otázky týkajúce sa čítania s porozumením a slovnej zásoby.V ústnej časti mali vymyslieť príbeh podľa obrázok a viesť dialóg so skúšajúcimi učiteľmi na danú tému.

Prvé miesto v 2.B kategórii získala študentka Sághi Dóra Emese  a v 2. A kategórii najúspešnejším bol  študent Kele Dávid.

23. 11. 2018

Dňa 02. mája  2018 bolo usporiadané školské kolo informatickej súťaže. Do súťaže sa zapojilo 11 žiakov. Žiaci prvého a druhého ročníka si museli poradiť s úlohami programov Microsoft Word a Excel, kým žiaci tretieho ročníka mali možnosť predviesť svoje vedomosti počas kreatívnehwo predstavenia.

 

11. 5. 2018

1.februára  2018  na našej škole sa uskutočnila súťaž  Pekná maďarská reč. Na súťaži sa zúčastnili nasledovní žiaci:  Laura Kosárová I.D, Réka Vargová I.B, Viktória Gálffyová I.B, Nikoleta Bartalosová I.B, Júlia Vaculková II.D, Molli Vargová I.A, Emese Kozmová III.ŠG, Emese Sághy–Dóra III.ŠG.

Mgr. Ildikó Takácsová otvorila súťaž a privítala prítomných, predstavila porotu a zaželala súťažiacim veľa úspechov. Oboznámila prítomných aj s obsahovou náplňou súťaže, organizačnými pokynmi, ako i samotným priebehom.

Obsahová náplň súťaže  pozostávala  z nasledovných častí:

  1. Prednes, prečítanie textu podľa vlastného výberu
  2. Prednes, prečítanie povinného textu
  3. Tvorba súvislého ústneho prejavu na zvolenú tému

Všetci žiaci úspešne zvládli jednotlivé úlohy. Víťazi si domov okrem dobrého pocitu z víťazstva a súťaženia odniesli aj pekné knihy a diplomy. Na prvom mieste sa umiestnili Laura Kosárová  I.D a Emese Kozmová III.ŠG. Víťazom školského kola srdečne gratulujeme a želáme im veľa úspechov na obvodnom kole.                                                     

          

 

 

8. 2. 2018
Ďalšie články
Krátke oboznávacie video o škole

Ostatné správy

21. 02.2019 basketballistky SOŠ rozvoja a vidieka v Dun. Strede v Okresnom finále umiestnili na 3. mieste, Stredná športová škola  v Dun. Strede na 4. mieste. Gratulujeme !21. 02.2019 basketballistky SOŠ rozvoja a vidieka v Dun. Strede v Okresnom finále umiestnili na 3. mieste, Stredná športová škola  v Dun. Strede na 4. mieste. Gratulujeme !

23. 2. 2019

Dňa 8.februára 2019  sme usporiadali školské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč”, na ktorej sa zúčastnili študenti 2. a 3.ročníka. Všetci štrnásti  chceli vyhrať, trojčlenná  porota  mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní.

Na okresnom kole   sa zúčastnia študenti Dávid Doktorik a Napsugár Jakab zo Strednej športovej školy, Marcela Sárköziová a   Patrik Babos  zo Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka.   Gratulujeme! Nech sa im darí naďalej.

 

14. 2. 2019
28.januára 2019 na našej škole sa konala beseda s dvoma bývalými úspešnými športovcami DAC.
Ottó Szabó rozprával o preverecii, ako predísť športovým poraneniam a v prípade poranení o rehabilitácii.
Gábor Sztraka rozprával o tom, čo si vyžaduje, ked´ niekto chce byť úspešným športovcom.
30. 1. 2019

Koncom novembra do ŠI sme pozvali Magdolnu Móroczovú, ktorá už 15 rokov pôsobí, ako lektorka intímnych cvičení a zdravého životného štýlu. So žiačkami otvorene hovorila o zdravotných problémoch a o plnohodnotnom sexuálnom živote žien. Po dôvernom rozhovore nasledovala praktická ukážka cvikov.

11. 1. 2019

Významným dňom pre našich  prvákov bol  21. november. Po štvrťročnom hodnotení  nám prváci predviedli  program, v ktorom predstavili svoje divadelné a tanečné schopnosti. Ich prispôsobivosť následne vyskúšala žiacka rada

24. 11. 2018

Dňa 12.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V písomnej časti žiaci riešili gramatické úlohy a otázky týkajúce sa čítania s porozumením a slovnej zásoby.V ústnej časti mali vymyslieť príbeh podľa obrázok a viesť dialóg so skúšajúcimi učiteľmi na danú tému.

Prvé miesto v 2.B kategórii získala študentka Sághi Dóra Emese  a v 2. A kategórii najúspešnejším bol  študent Kele Dávid.

23. 11. 2018