Back to top

Aktuálne správy

Doterajšia tvrdá práca bola ocenená. Tomáš získal najvyššie rezortné ocenenie pre žiakov a študentov od ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR.

24. 11. 2019
25. 10. 2019

Dňa 03. mája 2019 bolo usporiadané školské kolo informatickej súťaže. Do súťaže sa zapojilo 6 žiakov. Žiaci prvého a druhého ročníka si museli poradiť s úlohami programov Microsoft Word a Excel, kým žiaci tretieho ročníka mali možnosť predviesť svoje vedomosti počas kreatívneho predstavenia.

 

6. 5. 2019

21. 02.2019 basketballistky SOŠ rozvoja a vidieka v Dun. Strede v Okresnom finále umiestnili na 3. mieste, Stredná športová škola  v Dun. Strede na 4. mieste. Gratulujeme !21. 02.2019 basketballistky SOŠ rozvoja a vidieka v Dun. Strede v Okresnom finále umiestnili na 3. mieste, Stredná športová škola  v Dun. Strede na 4. mieste. Gratulujeme !

23. 2. 2019

Dňa 8.februára 2019  sme usporiadali školské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč”, na ktorej sa zúčastnili študenti 2. a 3.ročníka. Všetci štrnásti  chceli vyhrať, trojčlenná  porota  mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní.

Na okresnom kole   sa zúčastnia študenti Dávid Doktorik a Napsugár Jakab zo Strednej športovej školy, Marcela Sárköziová a   Patrik Babos  zo Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka.   Gratulujeme! Nech sa im darí naďalej.

 

14. 2. 2019
28.januára 2019 na našej škole sa konala beseda s dvoma bývalými úspešnými športovcami DAC.
Ottó Szabó rozprával o preverecii, ako predísť športovým poraneniam a v prípade poranení o rehabilitácii.
Gábor Sztraka rozprával o tom, čo si vyžaduje, ked´ niekto chce byť úspešným športovcom.
30. 1. 2019
Ďalšie články
Krátke oboznávacie video o škole

Ostatné správy

3. 3. 2019
2. 3. 2019
24. 2. 2019
23. 2. 2019
14. 2. 2019
30. 1. 2019