Back to top

Tanulmányi eredmények

2017.11.30-án az iskolánk diákjai bekapcsolódtak a Best in English nevű internetes angol versenybe, melyen 28 ország és 683 diák vett részt. A diákoknak 60 perc állt a rendelkezésükre,hogy a tesztet megoldják,ami egy szövegértési, egy nyelvtani és 3 hallgatási feladatból állt. Az eredményüket befolyásolta az idő,mely alatt a feladatokat teljesítették. Az iskolánkból a legeredményesebb Bosák Cyntia IV.SG tanuló lett
12. 12. 2017
Szeptember 26-a, a Nyelvek európai napja. Ezen a napon ünnepeljük a nyelvi és kulturális sokszínűséget, és hívjuk fel a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára.  Iskolánkon hatodik alkalommal rendeztünk a „Nyelvek európai napja” alkalmából iskolai programot. A nyelvi nap három előadó beszámolójával kezdődött. Bartalos Tünde Amerikában és Angliában megélt élményeiről, Katona Ágnes Írországról és Antal Tamás az utazásairól mesélt diákjainknak. Ezután diákjaink három fős csapatokban kvíz kérdéseket oldottak meg, és letesztelhették mennyire ismerik az angol- valamint németül beszélő országok szokásait, kultúráját. A kvízt követően a csapatok plakátokat készítettek szabadon választott témára. Büszkék vagyunk diákjainkra, hogy évről évre egyre kreatívabb plakátokkal kápráztatnak el bennünket.
3. 10. 2017
2017. június 30-án kerültek átadásra a 2016/2017-es tanév  Pro Schola-díjai (50€), amelyet félévente az iskola 10 legeredményesebb diákja kap.  A tizenkét díjazott közül négyen 50 euróval, nyolcan pedig 100 euróval gazdagabban indultak neki a vakációnak. 
2. 7. 2017
2017. április 4-én tartottuk meg az informatika verseny iskolai fordulóját. A versenybe 7 tanuló kapcsolódott be. Az 1. és 2. évfolyam tanulóinak Microsoft Word es Excel feladatokkal kellett megbirkózniuk, míg a harmadikosok kreatív előadás keretén belül próbálhatták ki magukat. A diákok ügyesen végrehajtották a feladatokat, és rendkívül ötletes prezentációk születtek.
27. 4. 2017
2017. március 1-jén tartottuk meg  a Szép Magyar Beszéd iskolai fordulóját.   A versenybe kilenc tanuló kapcsolódott be. Elsőként egy általuk kiválasztott, azt követően pedig egy ismeretlen szöveget kellett felolvasniuk.  A megmérettetés harmadik kihívása a a szövegalkotás volt. A versenyzők mindhárom feladattal  ügyesen megbirkóztak. Iskolánkat Mórocz Marcela (IV.D), Szabó Tímea (IV.B) és Sághi Dóra Emese (II.SG) képviselik a megyei fordulón. 
8. 3. 2017
2017. február 8-án rendeztük meg  a Tompa Mihály Szavalóverseny iskolai fordulóját. A hagyományos iskolai rendezvényt Nagy Zsuzsa és Kis Lívia tanárnők nyitották meg Kosztolányi Dezső idevágó gondolataival: „A vers néma. Adj neki hangot. A vers a könyvben halott. Keltsd életre. Mi a szavalás? A vers föltámasztása papírsírjából. Ez a kor néma. Hangtalanul olvas, hangtalanul ír. Az ősi közlő forma azonban a szó volt. Ezt ösztönösen érezzük, valahányszor verset szavalnak. Ünnepi borzongás fut át rajtunk, hogy a szóval, mely a könyvben térbeli életet élt, az időben találkozunk. Ezáltal válik a költészet igazán időbeli művészetté." 19 tanuló vett részt a megmérettetésben. Az előadott művek közt voltak klasszikusok és kortárs szerzők alkotásai is egyaránt, prózában ill. versben megfogalmazva. A kellemes hangulatban eltelt versdélelőtt legnehezebb része a zsűrinek jutott, mégpedig kiválasztani a legjobbakat, akik márciusban iskolánkat a járási fordulón képviselik.Minden verset minden egyén/szavaló másképp értelmez, másképp közelít meg - hangsúlyozta értékelőjében Takács Ildikó tanárnő. Az előadásmódok, versmegközelítések viszont arról árulkodtak, hogy a szavalók örömmel foglalkoztak a költeményekkel és a prózarészletekkel. Idén az iskolát Csiba Dávid, Somogyi Nikoletta, Szabó Tímea, Mórocz Marcela, Patasi Boglárka, Vaczulka Júlia Viktória  képviselik a járási fordulón. Ők és a résztvevők mindegyike József Attila Szállj költemény című versét tartalmazó oklevélben, Szabó Lőrinc tavaszcsalogató versével díszített könyvjelzőben és egy tábla csokoládéban részesült. Záróakkordként József Attila Születésnapomra című versének megzenésített változatát acapella adta elő Mórocz Marcela és Szabó Tímea.
15. 2. 2017
2017. február 2-án megrendeztük a  „Poznaj slovenskú reč“   verseny iskolai fordulóját, melyen a 3. évfolyam  diákjai vettek részt. Mind a 13 versenyző győzni akart,  a háromtagú zsűrinek tényleg nagyon nehéz dolga volt.  Áprilisban  a  kerületi versenyen    Sportgimnáziumunkat  Takács László,   Vidékfejlesztési  Szakközépiskolánkat  Zsigó Viktória    és Paluška Péter  képviseli majd. Mindhárman arany sávos minősítést értek el a versenyen. Gratulálunk,  a kerületi fordulóhoz pedig sok sikert kívánunk.  
4. 2. 2017
2016. február 6-án megrendeztük a „Poznaj slovenskú reč“ verseny iskolai fordulóját, melyen a 3. évfolyam diákjai vettek részt. Mind a 15 versenyző győzni akart, a háromtagú zsűrinek tényleg nagyon nehéz dolga volt. Április 14-én a kerületi versenyen Sportgimnáziumunkat Pavlík Bianka, Vidékfejlesztési Szakközépiskolánkat Szabó Dominika és Almási Tibor képviseli majd. Mindhárman aranysávos minősítést értek el a versenyen. Gratulálunk, a kerületi fordulóhoz pedig sok sikert kívánunk.
8. 11. 2016
Idén ismét megrendeztük iskolánkon az angol és német olimpiász helyi fordulóját. Nagyon örvendetes tény, hogy iskolánk legjobbjai vettek részt a versenyen, ahol a tesztírás mellett képleírásban is kellett bizonyítaniuk. A dicséret minden résztvevőnek kijár, viszont csak a győzteseket nevezhetjük a járási fordulóba. Angol nyelvből Cseh Erik IV. SG osztályos tanulónk, német nyelvből Kyparissi Vassiliki IV.SG osztályos tanulónk képviseli iskolánkat.
8. 11. 2016
Ötödik alkalommal rendezték meg a Legere Irodalmi Versenyt a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán, melynek ezúttal József Attila élete és munkássága szolgáltatta a keretet. Az ország szinte minden szegletéből érkező középiskolás diákok már a korai óráktól kezdve jókedvűen gyülekeztek a Pedagógiai Kar előterében. Ismét nyerni jöttek. Rátermettségüket, felkészültségüket később a feladatlapok kitöltésénél meg is mutathatták. Amíg a diákok a feladatokon munkálkodtak, addig felkészítő tanáraik sem unatkoztak. A szakmai képzésük ezúttal az intermedialitásra öszpontosított Krúdy Gyula munkásságában. Mivel a verseny 3 fordulóból áll, a verseny teljes kiértékelésére csupán az utolsó forduló után kerül sor decemberben, de addig is olvasásra fel. Soraimat Márai Sándor szavaival zárnám: „Gondold meg, hogy csak az ember olvas.”
8. 11. 2016
Az Európa Tanács szeptember 26-át A NYELVEK EURÓPAI NAPJÁvá nyilvánította. Ennek alkalmából mi is megünnepeltük iskolánkon immáron negyedik alkalommal. A nyelvi sokszínűség megőrzésének egyik legjobb eszköze az iskolai és az iskolán kívüli nyelvtanulás ösztönzése. Ennek jegyében diákjaink német és angol nyelven belül csapatokat alkotva kvíz kérdéseket oldottak meg, majd posztereket készítettek. Ennek keretében óriásposztereket kellett tervezni csoportosan; a poszternek szabadon választott témát kellett ábrázolnia, hogy miért jó nyelvet tanulni, vagy hogy milyenek a nyelvileg és kulturálisan is sokszínűek a németül és angolul beszélő országok. A legügyesebbeket díjaztuk és minden posztert kiállítottunk iskolánk aulájában.
8. 11. 2016
2015 április 17-én zajlott a Szép Magyar Beszéd Versenyének országos döntője Márai és Kazinczy városában, Kassán. Ezen megmérettetésnek immár 16. alkalommal a kassai Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola adott otthont. A verseny országos döntőjében három kategóriában versenyeznek a diákok. Az I. kategóriában az alapiskolák alsó tagozatosai, a II. kategóriában pedig a felső tagozatosak mérik össze tudásukat, míg a III. kategóriában a középiskolások.  A megmérettetés három feladatból áll. A versenyzőnek először egy saját választású szöveget kell a közönség és a zsűri előtt felolvasnia, majd utána azt a szöveget, amit a zsűri határoz meg, végül pedig megadott témák közül választva kell egy fogalmazást vázlatpontokban megírni és szintén előadni. Ez a szövegalkotási feladat egyben műfajorientált, tehát azt is meghatározzák, hogy elbeszélés, leírás vagy például érvelés kapcsolódjon az adott témához. Ebben a versenyben a fő hangsúly tehát a helyes szövegértelmezésen, a helyes szövegalkotáson van.  Iskolánkat ezen az éven Varga Hedvig, 2.osztályos tanulónk képviselte, aki helyezést ugyan nem ért el, viszont a zsűri tanácsaiból merítve már tapasztaltabban tud nekiindulni a jövő évi versenynek. Ezúton is köszönjük lelkes és odaadó munkáját.
8. 11. 2016

Oldalak