Back to top

Študijné výsledky

Dňa 3.marca 2020  bolo usporiadané okresné kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč”. Na okresnom kole   sa zúčastnili Róbert Pavlovič zo Strednej športovej školy, Nicol Nagyová a Henriett Szakál zo Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka. Do krajského kola postupuje na 1.mieste Róbert Pavlovič.   Gratulujeme!  
6. 3. 2020
Dňa 7.februára 2020  sme usporiadali školské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč”, na ktorej sa zúčastnili študenti  3.ročníka. Všetci dvanásti chceli vyhrať, trojčlenná  porota  mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní. Na okresnom kole   sa zúčastnia študenti Róbert  Pavlovič zo Strednej športovej školy,  Nicol  Nagyová  a   Henriett Szakál  zo Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka.   Gratulujeme!  Nech sa im darí naďalej.
9. 2. 2020
Dňa 03. mája 2019 bolo usporiadané školské kolo informatickej súťaže. Do súťaže sa zapojilo 6 žiakov. Žiaci prvého a druhého ročníka si museli poradiť s úlohami programov Microsoft Word a Excel, kým žiaci tretieho ročníka mali možnosť predviesť svoje vedomosti počas kreatívneho predstavenia.  
6. 5. 2019
Dňa 8.februára 2019  sme usporiadali školské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč”, na ktorej sa zúčastnili študenti 2. a 3.ročníka. Všetci štrnásti  chceli vyhrať, trojčlenná  porota  mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní. Na okresnom kole   sa zúčastnia študenti Dávid Doktorik a Napsugár Jakab zo Strednej športovej školy, Marcela Sárköziová a   Patrik Babos  zo Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka.   Gratulujeme! Nech sa im darí naďalej.  
14. 2. 2019
Dňa 12.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V písomnej časti žiaci riešili gramatické úlohy a otázky týkajúce sa čítania s porozumením a slovnej zásoby.V ústnej časti mali vymyslieť príbeh podľa obrázok a viesť dialóg so skúšajúcimi učiteľmi na danú tému. Prvé miesto v 2.B kategórii získala študentka Sághi Dóra Emese  a v 2. A kategórii najúspešnejším bol  študent Kele Dávid.
23. 11. 2018
Dňa 02. mája  2018 bolo usporiadané školské kolo informatickej súťaže. Do súťaže sa zapojilo 11 žiakov. Žiaci prvého a druhého ročníka si museli poradiť s úlohami programov Microsoft Word a Excel, kým žiaci tretieho ročníka mali možnosť predviesť svoje vedomosti počas kreatívnehwo predstavenia.  
11. 5. 2018
Dňa 6.februára 2018  sme usporiadali školské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč”, na ktorej sa zúčastnili študenti 3.ročníka. Všetci jedenásti chceli vyhrať, štvorčlenná  porota  mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní. Na okresnom kole   sa zúčastnia študenti Alexander Cződör  zo Športového gymnázia,  Zoltán Vasi a  Adrián Molnár zo Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka.  Všetci traja dosiahli zlaté pásmo v súťaži.  Gratulujeme! Nech sa im darí naďalej.    
6. 2. 2018
Dňa 04. apríla 2017 bolo usporiadané školské kolo informatickej súťaže. Do súťaže sa zapojilo 7 žiakov. Žiaci prvého a druhého ročníka si museli poradiť s úlohami programov Microsoft Word a Excel, kým žiaci tretieho ročníka mali možnosť predviesť svoje vedomosti počas kreatívneho predstavenia. Žiaci uspeli, šikovne vyriešili všetky úlohy, a predniesli ozaj originálne prezentácie.
27. 4. 2017
2.februára 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč. Zúčastnili sa ho žiaci tretieho ročníka. Na aprílovom krajskom kole bude zápoliť o umiestnenie Ladislav Takács, ktorý sa vďaka svojim komunikačným schopnostiam umiestnil v zlatom pásme.
2. 2. 2017
Dňa 26. septembra 2016 boli znova zorganizované kvízy z anglického a nemeckého jazyka v rámci Európskych dní jazykov. Týmto by sme chceli oponovať na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, na dôležitosť viacjazyčnosti ako aj na dôležitosť rešpektovania národov. Naši žiaci sa do programov zapojili v hojnom počte. V tímoch riešili kvízové otázky a potom tvorili kreatívne postery. Deň sme uzatvorili sledovaním filmov v anglickom a nemeckom jazyku.
26. 9. 2016
Aj tento rok sme na Našej škole usporiadali miestne kolo olympiády z Anglického a Nemeckého jazyka. Je veľmi potešujúce, že sa na olympiáde zúčastnili najlepší študenti školy, kde museli svoje znalosti ukázať ako pri písaní testov, tak aj pri opise obrázku. Všetkým zúčastneným Ďakujeme, ale len tí najlepší sa môžu zúčastniť na krajskom kole. Z anglického jazyka Našu školu zastupoval žiak András Szücs I. CR/B triedy.
15. 9. 2016