Back to top

Skúšky

Prijímacie skúšky do 1. ročníka Strednej športovej školy s vyučovacím jazykom maďarským

/4-ročné štúdium/na  študijné odbory: 7451 J – športové gymnázium

                                                                7471 M – športový manažment

sa uskutočnia 20. a 21. mája 2020.