Back to top

Študentský život

 Na školskom internáte aj tento školský rok úspešne  pracuje krúžok jógy. Žiaci sa stretávajú týždenne, aby si spolu zacvičili. Cvičenie jógy má pozitívne účinky na telo, myseľ a prispieva k celkovej duševnej vyrovnanosti.

11. 1. 2019

Advent, dni plné očakávania  pred sviatkami, sme si užili aj na ŠI. Na internáte nechýbala tradičná vianočná výzdoba. Žiaci sa mohli zapojiť do súťaže o nakrajšiu vyzdobenú izbu, navštívili vianočné trhy a koncerty v meste.

6. decembra nás navštívil Mikuláš. Hluční škriatkovia žiakom rozdávali sladkosti.

Najočakávanejším dňom na internáte bol určite 19. december. V kultúrnej sále žiaci predviedli zábavný program a zaspievali si spolu tie nakrajšie vianočné pesničky.

19. 12. 2018

Významným dňom pre našich  prvákov bol  21. november. Po štvrťročnom hodnotení  nám prváci predviedli  program, v ktorom predstavili svoje divadelné a tanečné schopnosti. Ich prispôsobivosť následne vyskúšala žiacka rada.

11. 11. 2018

Dňa 10.10.2017 sa naši študenti zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku.  Britskí herci  divadla The Bear Theatre so sídlom v Prahe predviedli  interaktívnu divadelnú hru s názvom Frank Novotný and the Case of Present Perfect, do ktorého  aktívne zapojili aj študentov. Pomocou  predstavenia si žiaci mohli precvičiť predminulý čas v angličtine, ktorý  mnohým študentom spôsobuje  problémy.

4. 11. 2017

Dňa 9.2.2017 sa naši študenti zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku.  Britskí herci  divadla The Bear Theatre so sídlom v Prahe predstavili žiakom diela známych anglických spisovateľov.  Žiaci sa aktívne zapojili do predstavenia a vylúštili kvízové otázky týkajúce sa anglickej literatúry.

9. 2. 2017