Back to top

Internát

 Študenti Strednej športovej školy sú ubytovaní na internáte Strednej odbornej školy rozvoja vidieka.

Cez víkendy sú na internáte ubytovaní len športovci, vtedy sú v službe dvaja vychovávatelia.

Režim dňa:           

 •  6,45 – ranné vstávanie                                                                                                                      
 • 7,00-7,30 - raňajky
 • 7,40 –odchod do školy
 • 13,00 - obed
 • 13,00-15,10 –príchod zo školy
 • 13,00-16,45 -vychádzka
 • 17,00-18,00 – študijný čas
 • 18,00-18,30 - večera
 • 19,00- 20,00 - študijný čas
 • 20,00-21,00 – činnosti vo voľnom čase: stolný tenis, tanec, športové podujatia v telocvičniach (futbal, hádzaná, volejbal, basketbal...)
 • 21,45 –príprava na spánok
 • 22,00 - nočný kľud

Možnosti využívania voľného času:

     Na internáte sa nachádzajú štyri miestnosti s televízorom, v jednej miestnosti sa nachádza aj domáce kino s LCD televízorom a s prístupom na internet. Na celom internáte je prístup na internet. Ďalšie možnosti: športový krúžok pre chlapcov, športový krúžok pre dievčatá, krúžok stolného tenisu, tanečný krúžok, krúžok výtvarnej výchovy, krúžok varenia a pečenia, krúžok, krúžok šikovných rúk.  

Študenti internátu zadarmo navštevujú: Fitnes Klub školy, saunu popoludní a vo svojom voľnom čase.

Stravovanie je možné v školskej jedálni alebo v kuchyni školského internátu. Na každej chodbe sa nachádza chladnička a rýchlovarná kanvica.

Mesačný nájom je 25 €, cena stravy: raňajky 0,47 €, obed 1,39 €, večera 0,79 €.

Ďalšie informácie: hlavný vychovávateľ Tibor Kulcsár – 0911 655270, 0908 356 388