Back to top

Strava

Informácie pre stravníka

Stravovanie pre žiakov je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v budove  školy. Žiak sa môže prihlásiť na stravovanie vyplnením tlačiva: PRIHLÁSKA NA STRAVOVANIE.

 Platba za stravné sa uhrádza:

  • bezhotovostne bankovým prevodom vopred do 20. dňa v mesiaci - číslo účtu: SK4181800000007000496618
  • poštovou poukážkou

Cenník jedál:

  • Raňajky: 0,74 
  • Obed: 1,53  
  • Večera: 0,94 
  • Spolu: 3, 21 €

Stravník si môže vybrať z dvoch jedál cez internet: https://dunagro.edupage.org/menu/ Obed sa stravníkovi podáva po identifikácie čipom (elektronický stravný lístkok).                                    Odhlásiť sa z obeda je potrebné deň vopred do 12.00 hod.  cez internetovú stránku, alebo ráno do 8:00  telefonicky na tel. čísle: 0911748403