Back to top

PRO SCHOLA ET VITA

ŠTIPENDIÁ PRO SCHOLA- polročne získajú desiati študenti za kvalitné výsledky.

0