Back to top

„Poznaj slovenskú reč”-okresné kolo

Dňa 3.marca 2020  bolo usporiadané okresné kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč”.

Na okresnom kole   sa zúčastnili Róbert Pavlovič zo Strednej športovej školy, Nicol Nagyová a Henriett Szakál zo Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka.

Do krajského kola postupuje na 1.mieste Róbert Pavlovič.

  Gratulujeme!

 

0