Back to top

Mediálne publikácie

Domovom Študentskej olympiády, športovej súťaže žiakov 2. stupňa maďarských základných škôl bola opäť Dunajská Streda. Z regionálnych kôl sa do celoštátneho finále prebojovalo 300 žiakov, ktorí zápolili v 5 disciplínach. Dvojročne organizovaná športová udalosť naďalej sleduje dva ciele: ponúknuť možnosť športovania pre žiakov, ďalej posilniť ich maďarskú identitu. Organizátormi podujatia boli Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, Rada na pomoc talentom Mentor, Športové gymnázium, Základná škola Ármina Vámbéryho a Akreditované centrum výberu talentov Základnej školy Zoltána Kodálya.         
Medzinárodný zápasnícky zväz spolu so Slovenským zápasníckym zväzom usporadúvajú v čase od 17. do 23. septembra juniorské majstrovstvá sveta v Trnave.  
Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS  je verejným ocenením, ktoré udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede jednotlivcom do 26 rokov veku za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce študijné výsledky, tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy a spoločenského života. Ocenenie možno každoročne udeliť len jednému navrhnutému kandidátovi. V roku 2018 získal toto ocenenie Csiba Dávid /žiak našej školy/ za výsledky dosiahnuté v oblasti športu.
Spolupráca škôl „Gáspár Gimnázium“ z Noszlopu a dunajskostredského športového gymnázia dospela do nového štádia.
V utorok sa v divadle Jána Palárika uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien Športovcom roka Trnavského kraja.
Žiaci dunajskostredskej SOŠ rozvoja vidieka a Športového gymnázia udržujú dobré vzťahy s miestnou organizáciou Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Zvyknú spolu organizovať klubové popoludnia, každoročne ich pozývajú pri príležitosti svetového dňa ľudí s mentálnym postihnutím do svojej školy.