Back to top

Súťaž v IT

Dňa 26. mája 2022 sa konalo školské kolo súťaže v IT. Do súťaže sa zapojilo 15 študentov,
ktorí mali za úlohu vytvoriť webovú stránku na stránke www.canva.com. Zadanie šikovne
plnili a vytvorili niekoľko veľmi nápaditých prác. Niektoré z nich je možné pozrieť si na
nasledujúcich odkazoch :
Špeciálne poďakovanie za hodnotné ceny patrí telefónnej službe DUNTEL!
0