Back to top

Strava

Informácie pre stravníka

Stravovanie pre žiakov je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v budove  školy.

Stravník si môže vybrať z dvoch jedál cez internet: https://dunagro.edupage.org/menu/ Obed sa stravníkovi podáva po identifikácie čipom (elektronický stravný lístkok).                                 

Odhlásiť sa z obeda je potrebné deň vopred do 12.00 hod.  cez internetovú stránku, alebo ráno do 7:15 hod.  telefonicky na tel. čísle: 0911748403