Back to top

Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu

Dňa 3. marca 2023 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy
Mihálya Tompu, do ktorej sa úspešne zapojili aj naši žiaci.
Účastníci:
1. Jázmin Győri - I.B/ČR
2. Leila Bíró -I.A/FJK
3. Réka Kürthy - I.SM
4. Balázs Perleczky - II .B/ČR
5. Vivien Győri -III.D/HA
6. Balázs Rudolf Csápai - III.A/FJK
7. Vivien Kubicsek- IV. A/ FJK
8. Lili Mezei - V. D/HA
Do štátneho kola postúpili Vivien Kubicsek a Jázmin Győri.
Žiačky pripravili: Lívia Kis, Ivana Némová a Zsuzsanna Mucska
Všetkým gratulujeme!
0
Kategória: 
cikkek