Back to top

Odborná stáž

Od 04.05.2023 do 10.05.2023 študenti II.SM a III.SM sa zúčastnili päťdňovej stáže. Súčasťou
bol aj Kukkonia Cup, kde sa aktívne podieľali na organizačných prácach a taktiež asistovali
na zápase DAC-SLOVAN, takže mohli vidieť riadenie zápasu od prípravy až po pozápasové
práce. Študenti II.SM nahliadli do marketingových aktivít FC DAC, študenti III.SM trávili
dva dni v tíme futbalového klubu ETO v Győri a na univerzite Istvána Széchenyiho, kde sa
podrobne oboznámili s fungovaním klubu, jeho štruktúrou, tréningovými metódami,
spôsobom riadenia regenerácie, rehabilitáciou atď. Na Univerzite Széchenyiho si vypočuli
prednášku o histórii športu, potom nahliadli do univerzitného športového života v Maďarsku a
nakoniec si prezreli športové zariadenia univerzity. Poďakovanie patrí vedeniu FC DAC,
oddeleniu marketingu, oddeleniu mládeže ETO Győr a zamestnancom Univerzity Istvána
Széchenyiho.
0
Kategória: 
cikkek