Back to top

Deň učiteľov

Milí študenti!
Ďakujeme Vám, že 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov ste na nás s takou láskou mysleli.
Ďakujeme za milé úsmevy, kvety, čokolády,  koláče a úprimné slová. Osobitne ďakujeme za
honosnú recepciu, profesionálnu obsluhu a prestieranie, exkluzívne jedlá, krásny program.
Sme na vás veľmi hrdí!
Riaditeľstvo Spojenej školy rozvoja vidieka a pedagógovia
ŠŤASTNÝCH UČITEĽOV! ŠŤASTNÝCH ŠTUDENTIOV!
0
Kategória: 
cikkek