Back to top

„ Aby sme boli darom pre druhého človeka.“

S veľkou radosťou sme znovu vyhoveli požiadavke, ktorá sa vlastne stala tradíciou na našej škole –
programom vítať rodiny, žijúce so zdravotne postihnutým dieťaťom.
Po privítaní a po slávnostnom programe sme prítomným rodinám odovzdali dary.
Slovami zástupcu primátora mesta Attilu Karafu prajeme pokojné a šťastné vianočné sviatky.
„ Aby sme boli darom pre druhého človeka.“
1